8D SHANDONG CHINESE NEW YEAR TOUR (CNYS)

English
Chinese

Valid from 2020-01-01 to 2020-01-31

Qingdao / Yantai / Weifang / Taian / Taishan / Qufu / Zhoucun / Zibo