8D GUILIN / YANGSHUO / LONGJI TERRACED FIELDS / SANJIANG MINORITY (CGGD)

English
Chinese

Valid from 2019-07-28 to 2020-03-29

NO SHOPPING TOUR - 2N INTL 5* SHANGRLA HTL + 1N INTL SHERATON HTL

dim sum buffet at shangri-la Hotel